© 2018 Vodovod i odvodnja otoka Visa d.o.o.

Zakoni i pravilnici

Zakoni

 

Zakon o vodama

"Ovim se Zakonom uređuju pravni status voda, vodnoga dobra i vodnih građevina, upravljanje kakvoćom i količinom voda, zaštita od štetnog djelovanja voda, detaljna melioracijska odvodnja i navodnjavanje, djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje, posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama, institucionalni ustroj obavljanja tih djelatnosti i druga pitanja vezana za vode i vodno dobro."

 

Zakon o vodama ("Narodne novine", br. 153/09  i 130/11 );

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama ("Narodne novine", br. 56/13 );

Zakon o izmjeni Zakona o vodama ("Narodne novine", br. 14/14 );

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", br. 63/11 )

djelomično ukinute pojedine odredbe Zakona o vodama

Pravilnici

Zaštita osobnih podataka