© 2018 Vodovod i odvodnja otoka Visa d.o.o.

Vodoopskrba

Radno vrijeme: 

pon - pet

07:00 - 15:00

Dežurni telefon: 

098 / 286 783

Djelatnosti:

- održavanje javnog sustava vodoopskrbe na području otoka Visa

Napomena:

Kućne instalacije i kvarovi na istima NISU u domeni djelatnosti Društva.