© 2018 Vodovod i odvodnja otoka Visa d.o.o.

Odvodnja

Radno vrijeme: 

pon - pet

07:00 - 15:00

Dežurni telefon: 

091 / 443 4400

Djelatnosti:

- održavanje javnog sustava odvodnje u gradovima Visu i Komiži

- pražnjenje septičkih i sabirnih jama

Napomena:

1. Kućne instalacije i kvarovi na istima NISU u domeni djelatnosti Društva.

2. Pražnjenje jama je potrebno, sukladno odlukama gradova Vis i Komiža o komunalnom redu, zatražiti na vrijeme, osobito tijekom turističke sezone zbog višestrukog povećanja potrebe za istim. U slučaju prelijevanja, odnosno onečišćenja okoline, dužni smo obavijestiti nadležne službe o istome te su moguće sankcije korisnika.

Odluka o komunalnom redu - grad Vis